Skip to main content

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

Datum van publicatie: 02-02-2018

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Participatiewet.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van burgers met de uitvoering van de Participatiewet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dhr. H. van der Broek
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CAB Groningen