Skip to main content

Jeugd- en jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel

Datum van publicatie: 15-10-2015

Het werk van de uitvoerende stichting is niet te koppelen aan gemeentelijke doelstellingen en indicatoren. Veel jongeren waarderen het werk van de stichting, maar vele jongeren worden ook niet bereikt. De ketenpartners missen een gestructureerd overleg.
De aansturing, monitoring en verantwoording door en aan de raad kan beter.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het jeugd- en jongerenwerk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)