Skip to main content

Jeugdhulp in Amersfoort

Datum van publicatie: 16-04-2019

De onafhankelijke rekenkamer wilde weten of, voor de vormen van jeugdhulp waar in Amersfoort de grootste vraag naar is, de jeugdigen van of via de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunnen krijgen die zij mogen verwachten.

Centrale onderzoeksvraag

Is het Amersfoortse jeugdhulpveld dusdanig ingericht dat, voor de onderdelen waar onder jeugdigen in Amersfoort de meeste vraag naar is, deze jeugdigen van (of via) de gemeente de juiste, volledige en tijdige hulp kunnen krijgen die zij op grond van de gemeentelijke taken mogen verwachten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Rekenkamer Amersfoort
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP