Skip to main content

Jeugdhulp in beeld

Datum van publicatie: 2022-01-31

Het rapport is ontstaan naar aanleiding van de vanuit de gemeenteraad van Molenlanden geuite behoefte om ‘meer grip’ te hebben op het beleidsdomein van de jeugdhulp. Daarbij heeft de rekenkamer vanaf de start van het onderzoek onder ogen gezien dat er reeds door andere partijen onderzoek is verricht naar de jeugdhulp.
De rekenkamer heeft ingezoomd op een aspect waar eerder onderzoek was gestopt: de rol van de gemeente in het laten aansluiten van de aanbod van zorg op de behoefte in de gemeente.
Het ging de Rekenkamer Molenlanden met name om de verhouding tussen drie elementen: maatschappelijke vraag naar – bestuurlijke visie op – en professioneel aanbod van jeugdhulp.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is:
1. Is in de gemeente Molenlanden de feitelijke jeugdhulpbehoefte onderzocht, in beeld (gebracht) en meegenomen in de beleidsvorming?
Zo nee, op welke beleidsveronderstellingen is het beleid dan geformuleerd?

2. Heeft de gemeenteraad daarbij de informatie, visie en instrumenten om met voldoende bestuurskracht ‘grip te hebben’ op de jeugdhulp?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Molenlanden
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jolanda Stam
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar