Skip to main content

Juridische kwaliteitszorg

Datum van publicatie: 09-04-2014

Waarom vindt de rekenkamer het belangrijk om de juridische kwaliteitszorg na de grote gemeentelijke reorganisatie uitgebreider te gaan onderzoeken?

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er aanleiding om diepgaander onderzoek te doen naar de juridische kwaliteitszorg in de gemeente Amsterdam?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf