Skip to main content

Juridische Kwaliteitszorg: onderzoek van de rekenkamercommissie Ooststellingwerf naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Ooststellingwerf

Datum van publicatie: 11-11-2018

De rkc deed onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg. Raadsleden hadden hier zorgen over. Het onderzoek richt zich op het systeem van de juridische kwaliteit (opzet, bestaan, werking).

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate is in de gemeente Ooststellingwerf sprake van doelmatige en doeltreffende juridische kwaliteitszorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem