Skip to main content

Juridische kwaliteitszorg

Datum van publicatie: 06-07-2012

Met het onderzoek komt in beeld hoe de juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie is, met inbegrip van werkwijzen, producten en diensten en ook het feitelijk handelen van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de organisatie van de juridische functie aan de algemeen geldende eisen en worden risico’s zoveel mogelijk voorkomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)