Skip to main content

Kaderstellende rol van de gemeenteraad

Datum van publicatie: 2019-06-28

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Daarom is het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid vaak een worsteling.

De Rekenkamercommissie begrijpt deze worsteling en doet de volgende verbetersuggesties:

  • neem vaker het initiatief om de kaderstellende rol in te vullen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij het bijstellen van bestaand beleid;
  • verzoek de griffie om documenten tijdig aan te leveren en vermeld belangrijke kaderstellende momenten op een jaarkalender;
  • verzoek de griffie om documenten te voorzien van een korte oplegnotities waarin vermeld staat welke documenten van belang zijn bij een kaderstellend debat;
  • verzoek de griffie bij documenten aan te geven welke onderdelen/passages belangrijk zijn bij een kaderstellend debat.

Verder zijn raadsleden in Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg gebaat bij een gebruikersvriendelijker raadsinformatiesysteem.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

Hoe beoordelen de raadsleden (en de burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) de wijze waarop de gemeenteraden hun kaderstellende rol vervullen en hoe kan die rol worden versterkt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan