Skip to main content

Kaderstelling

Datum van publicatie: 19-12-2013

De kaderstelling kan nog beter als de gemeenteraad goed voor ogen houdt wat kaders eigenlijk zijn, als die op het juiste moment met elkaar besproken worden en als ze niet verward worden met doelen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeenteraad van Bergeijk invulling aan zijn kaderstellende rol en wordt dit als optimaal ervaren tegen de achtergrond van het dualisme?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T.Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf