Skip to main content

Kansen creëren: positionering en aansturing van de culturele instellingen in Maastricht

Datum van publicatie: 12-12-2017

Onderzoek naar positionering en aansturing van vier culturele instellingen. Theater en CC/NHMM/Kumulus zijn formeel twee afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Waarom Maastricht een uitzonderingspositie inneemt, was startpunt voor dit onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Is de gemeente op de goede weg om te komen tot een toekomstbestendige culturele infrastructuur in de stad, in het
bijzonder betreffende de vier grote gemeentelijke culturele instellingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf