Skip to main content

Kansen en uitdagingen in het Stadshart van Lelystad

Datum van publicatie: 2024-02-20

Na vele jaren van samenwerking om het Stadshart van Lelystad te verbeteren, laat onderzoek van de rekenkamer Lelystad zien dat er nog steeds uitdagingen zijn. De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in hoe de gemeenteraad effectief invloed kan hebben op het Stadshart en welke concrete stappen de raad kan zetten voor de komende tijd. Het onderzoek wijst uit dat het belangrijk blijft om het Stadshart compacter, levendiger en groener te maken. Ondanks verbeteringen rond het Theaterkwartier en de Promesse, is verdere verbetering nodig. Samenwerking tussen de gemeente en partners uit de private en maatschappelijke sector is essentieel voor het verder versterken van het Stadshart. Hoewel de raad betrokken is, lijkt zijn rol meer gericht te zijn op het plannen en maken van regels, dan op daadwerkelijk sturen en controleren. Er ontbreekt bovendien een planmatige aanpak voor de gewenste transformatie van het Stadshart.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: ‘Op welke manier kan de raad het beleid voor het stadshart beïnvloeden en welke concrete handelingsmogelijkheden heeft de raad voor de nabije toekomst, gezien de manier waarop het ‘voorgaande beleid’ en de daaraan gerelateerde processen in het verleden zijn vormgegeven?’

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Lelystad
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Patricia Nieuwenhuis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BEA (Bureau Economische Argumentatie)