Skip to main content

Kapitaal goed in zicht?: rapport bij inventarisatie vervanging en financiering kapitaalgoederen gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-10-2015

De gemeente investeert in zogenaamde kapitaalgoederen (bijv. wegen, bruggen, riolering, gebouwen, verkeerslichten). Eens in de zoveel tijd zijn deze kapitaalgoederen aan vervanging toe. In dit rapport is onderzocht hoe de gemeente Ede hiermee omgaat.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe vindt de financiering en vervanging van de gemeentelijke kapitaalgoederen bij de gemeente Ede plaats?
Is de vervanging van het kapitaalgoed op lange termijn financieel geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf