Skip to main content

Kennis van inhuur, onderzoek naar externe inhuur en kennisborging bij de gemeente Soest

Datum van publicatie: 06-07-2009

Het gaat de RKC in het onderzoek om inzicht in aard en omvang van de externe inhuur. Ook gaat het om de consequenties van de externe inhuur op de (kwaliteit van de) interne organisatie en de borging van de extern verkregen kennis in de organisatie. De vraag of er een juiste – doelmatige en doeltreffende – balans is tussen kennis en kunde van het eigen personeel en de inhuur van externe expertise vormt een rode draad in dit
rekenkameronderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Waarvoor en op welke wijze wordt externe capaciteit en deskundigheid ingehuurd en krijgt deze ‘deskundigheid’ een plek binnen de gemeentelijke organisatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf