Skip to main content

Kiezen of delen: rendement op regionale samenwerking

Datum van publicatie: 2020-03-06

De rekenkamercommissie Montferland heeft onderzoek uitgevoerd naar regionale samenwerking in Montferland. Om te beoordelen waarom er wordt samengewerkt in de regio, is het belangrijk om eerst te weten welke samenwerkingsverbanden er zijn, wat deze samenwerkingen precies inhouden en wat dat betekent voor de gemeenteraad van Montferland. Dit maakt het mogelijk om iets te kunnen zeggen over het rendement en de toegevoegde waarde van deze samenwerkingen. Daarnaast maakt dit het mogelijk om te kijken naar de beeldvorming over de gemeente Montferland bij andere gemeenten en samenwerkingspartners.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het rendement van regionale samenwerking met de regio’s Achterhoek en Arnhem-Nijmegen en hoe wordt de gemeente als samenwerkingspartner gepercipieerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf icm bureau
Onderzoeksbureau
Necker van Naem