Skip to main content

Klaar voor de Start? Een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in de B4-gemeenten

Datum van publicatie: 23-10-2013

De Rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk onderzoek verricht naar de rol van de gemeenteraden in de vier gemeenten bij de decentralisatie (ofwel transitie) van de jeugdzorg. Het onderzoek wijst uit dat de raden niet klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg. Daar staat tegenover dat ze wel op korte termijn de nodige beslissingen moeten nemen, om ‘klaar te zijn voor de start’.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de gemeenteraden van de vier Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda) toegerust op hun kaderstellende en controlerende rol in lokaal en bovenlokaal verband ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar