Skip to main content

Klimaatbeleid – onderzoek naar de effectiviteit van het Wageningse klimaatbeleid

Datum van publicatie: 15-5-2020

De Rekenkamer heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van het klimaatbeleid. Er is veel gedaan maar het beleid schiet tekort om in 2030 de klimaatdoelstellingen te halen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend was het door de gemeente Wageningen gevoerde beleid m.b.t. klimaatbeheersing en – adaptie in de periode 2008-2019 en welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de doeltreffendheid te vergroten en de sturingspositie van de raad te verbeteren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wageningen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf