Skip to main content

Kostenbeheersing Jeugdhulp, meer mogelijkheden voor minder kosten?

Datum van publicatie: 2022-01-27

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar kostenbeheersing op het vlak van jeugdhulp in de gemeente Veenendaal. Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente een actief beleid voert en breed pakket aan mogelijkheden in beschouwing heeft genomen om de kosten van jeugdhulp te beheersen. Volgens de rekenkamercommissie begint die aanpak inmiddels ook zijn vruchten af te werpen. De rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen gericht aan de raad en het college.

Centrale onderzoeksvraag

Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Berenschot