Skip to main content

Kunst en Vliegwerk: rekenkameronderzoek Stichting Cultura

Datum van publicatie: 15-05-2009

Cultura is het centrum voor kunst en cultuur in de gemeente. In dit rapport is onderzocht wat het financiële perspectief van Cultura is. Concreet gaat het om de vraag of de continuïteit van Cultura zeker is gesteld met het extra geld van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre wordt met de financiële bijdrage(n) die de gemeente Ede vanaf 2009 vertrekt de continuïteit van Cultura voor de toekomst zeker gesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf