Skip to main content

Kwaliteit Basismeetset

Datum van publicatie: 15-01-2015

De Basismeetset was een gezamenlijke set van indicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. De rekenkamer onderzocht of de indicatoren een goed beeld gaven van de prestaties en ontwikkelingen van de stadsdelen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat is de Basismeetset, hoe heeft deze zich in de loop der jaren ontwikkeld en op basis van welke criteria is de set van indicatoren gekozen?
2. Wat is uit de scores van de indicatoren in de Basismeetset af te leiden over de veranderingen in de resultaten van de stadsdelen?
3. In hoeverre maken de stadsdelen gebruik van de indicatoren uit de Basismeetset in hun eigen P&C-cyclus?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf