Skip to main content

Kwaliteit raadsvoorstellen

Datum van publicatie: 26-11-2020

Een onderzoek naar de kwaliteit van raadsvoorstellen, zoals die de afgelopen jaren aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente IJsselstein? En helpen de raadsvoorstellen de raad bij het maken van een goede afweging en het nemen
van een besluit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
IJsselstein
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Barbara IJsselmuiden
Onderzoek door
Rekenkamer zelf