Skip to main content

(Laadrempelig) ontmoeten in Oss

Datum van publicatie: 09-03-2020

In het rapport is onderzocht: wat het doel is van beleid voor (laagdrempelig) ontmoeten. Wie wordt gefaciliteerd om activiteiten te organiseren? Wie wordt bereikt? en wat kost het?

Centrale onderzoeksvraag

Wat is gemeentebreed de efficiëntie en effectiviteit van het beleid van de gemeente
Oss voor (laagdrempelig) ontmoeten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Elma van de Mortel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf