Skip to main content

Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen: Rekenkameronderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Datum van publicatie: 23-11-2017

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft als doel het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en dat zij kunnen participeren in de samenleving.
Wat vinden inwoners met ernstige beperkingen van de voorzieningen en ondersteuning die zij krijgen? En wat zijn de ervaringen van mantelzorgers?

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: Is het in Utrecht beschikbare aanbod van ondersteuning en voorzieningen voor inwoners met een ernstige beperking en hun mantelzorgers voldoende om het langer
zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken?

Onderzoeksvragen:
De centrale vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1. Welke informatie heeft de gemeente over de omvang van de groep inwoners
van Utrecht met een ernstige beperking die zelfstandig thuis woont, en de en de
wijze waarop die zich ontwikkelt?
2. Wat is de samenstelling van de groep inwoners die in het onderzoek is betrokken?
3. Wat zijn de ervaringen van inwoners met een ernstige beperking met langer zelfstandig thuis wonen en de ondersteuning en voorzieningen die dit mogelijk maken?
4. Wat zijn de ervaringen van mantelzorgers van inwoners met een ernstige beperking met langer zelfstandig thuis wonen en de ondersteuning en voorzieningen die dit mogelijk maken?
5. Wat zijn de belangrijkste factoren of knelpunten die het voor deze inwoners moeilijk maken om zelfstandig te blijven wonen?
6. Welke mogelijkheden zien de betrokken professionals en maatschappelijke organisaties om de ondersteuning en voorzieningen te verbeteren en knelpunten op te lossen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Onderzoek door
Rekenkamer zelf