Skip to main content

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Datum van publicatie: 27-06-2019

In januari 2019 zijn we gestart met een opvolgingsonderzoek. Hierin gaan we na in hoeverre het college opvolging heeft gegeven aan de uitvoering van de aanbevelingen van ons onderzoek uit 2014. Publicatiedatum opvolgingsonderzoek is 27 juni 2019.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft het college uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf