Skip to main content

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Datum van publicatie: 04-12-2014

Horeca is belangrijk voor Amsterdam, maar kan voor de bewoners ook een bron van overlast zijn. Wij onderzochten in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeente ervan kan leren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de klachtenregistratie en –afhandeling efficiënt en zodanig ingericht dat de organisatie ervan kan leren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf