Skip to main content

Leerlingenvervoer

Datum van publicatie: 18-12-2013

Het onderzoek brengt in beeld hoe de gemeente de Verordening leerlingenvervoer uitvoert, wat de kwaliteit van het vervoer is, hoe de kosten zich ontwikkelen en welke sturingsmogelijkheden de gemeente heeft.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de verordening?
2. Bereikt de gemeente met uitvoering van de verordening de vooraf gestelde doelen ten aanzien van bereik en kwaliteit?
3. Welke uitgaven zijn met uitvoering van de verordening gemoeid en aan wie komen deze ten goede?
4. Hoe hebben de kosten zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de prognose, mede gelet op mogelijke veranderingen van wetgeving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)