Skip to main content

Leges bij vergunningaanvragen

Datum van publicatie: 4-9-2019

Met dit onderzoek geven we inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de gemaakte en de te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven bij vergunningaanvragen.

Centrale onderzoeksvraag

Is het gemeentebestuur transparant over de gemaakte keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven en handelt het daarbij rechtmatig en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf