Skip to main content

Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?

Datum van publicatie: 2022-05-11

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar legesheffing door de gemeente Nijkerk. Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente niet te hoog zijn. In een aantal gevallen brengt de gemeente zelfs niet alle gemaakte kosten in rekening. Een oorzaak daarvan is dat tarieven niet met regelmaat berekend worden, maar alleen jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Het risico bestaat dan dat tarieven na een aantal jaar niet meer aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt.

De rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om regelmatiger de tarieven te berekenen. Ook vindt de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad meer informatie moet ontvangen over de kostenonderbouwing van leges en de mate waarin tarieven kostendekkend zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe berekent de gemeente de kosten van individueel verstrekte producten en diensten door in de leges? Voldoet de gemeente hierbij aan de geldende regels? Hoe vindt toezicht en controle hierop plaats?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf