Skip to main content

Leiden Bio Science Park: Een waardevol deel van de stad

Datum van publicatie: 7-10-2020

We hebben onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het onderzoek laat zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten.

Centrale onderzoeksvraag

Wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het LBSP de stad Leiden (en zijn omgeving) op?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Decisio