Skip to main content

Leren om mee te kunnen doen – Basiseducatie voor volwassenen: taal, rekenen en digitale vaardigheden

Datum van publicatie: 15-10-2020

De gemeente Utrecht doet veel aan basiseducatie voor volwassenen en besteedt substantieel eigen middelen. De gemeente behaalt een aantal van haar ambities, maar bereikt niet de hele doelgroep en heeft beperkt inzicht in de effecten van haar beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Utrechtse beleid om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheid) van volwassen inwoners te vergroten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf