Skip to main content

Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie

Datum van publicatie: 2021-10-22

Burgerparticipatie staat in Zeist hoog op de politieke en bestuurlijke agenda als manier om beleid te maken en uit te voeren. Zeist durft hierin te experimenteren, zoals met de Maaltijd van Zeist of de Inwoners Advies Commissie. veel gaat er al goed. Desondanks worden er soms ook knelpunten ervaren en zaken benoemd die anders of beter kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om duidelijkheid, verwachtingen en de rolverdeling. De rekenkamer wilde vanuit een nieuwsgierige en onbevooroordeelde houding meekijken in processen waar participatie een belangrijke rol speelt. Het onderzoek is op een vernieuwende wijze aangepakt en uitgevoerd, nadrukkelijk participatief en door de inzet van een observatieteam. Doel van het onderzoek was conclusies en aanbevelingen te formuleren waar zowel gemeente als inwoners hun voordeel mee kunnen doen en waardoor de burgerparticipatie in Zeist nog effectiever wordt.

Centrale onderzoeksvraag

Primair doel was handvatten te bieden voor de kaders van burgerparticipatie en suggesties aan te dragen voor de inrichting van processen waarin burgerparticipatie een rol speelt. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: welke doelen en uitgangspunten heeft de gemeenteraad van Zeist geformuleerd voor burgerparticipatie? Hoe zijn deze doelen en uitgangspunten door het college en de gemeentelijke organisatie uitgewerkt tot interne richtlijnen voor de praktijk? En in hoeverre worden deze richtlijnen toegepast in participatietrajecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zeist
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Hans Verhorst
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
7 Zebra’s