Skip to main content

Lokale Lastenmeter

Datum van publicatie: 21-10-2015

De Rekenkamer Nijmegen heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld te brengen. De Lokale Lastenmeter is een rekentool die bruikbaar is voor inwoners, bedrijven én voor raadsleden.
Inwoners en bedrijven kunnen snel zien hoeveel gemeentelijke belasting zij betalen en hoe die bedragen zijn opgebouwd. Ook kunnen zij zien hoeveel belasting zij in 2016 betalen als de raad de voorstellen van het college aanneemt en wanneer hun situatie verandert. Met de Lokale lastenmeter krijgen raadsleden inzicht in de gemeentelijke belastingen: welke belastingen worden geheven, welke grondslagen worden gehanteerd, welke tarieven, hoe zit dat in andere gemeenten, en dergelijke. In de Lokale Lastenmeter kunnen zij ook zelf aan de knoppen draaien en belastingen verhogen of verlagen.

Centrale onderzoeksvraag

Aanleiding was vraag vanuit raad hoe de lokale lastenverdeling eruit ziet. Oplossing is rekentool in plaats van rapport.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)