Skip to main content

LVO – Deelonderzoek I. Rapportage bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO

Datum van publicatie: 31-12-2018

De rekenkamer ontving van de raad inz. de kwestie LVO het verzoek advies uit te brengen. In dit onderzoek behandelt de rekenkamer het deel van de vraag dat betrekking heeft op de bevoegdheden v.d. raad m.b.t. het V.O. in Maastricht in relatie tot LVO

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de Raad haar bevoegdheden effectief uitoefenen? Welke informatie moet de Raad daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de Raad daarvoor bij het College moeten neerleggen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Mevr. J.M.C. Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf