Skip to main content

LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

Datum van publicatie: 31-12-2018

Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de onderwijskwaliteit?

Centrale onderzoeksvraag

Is de monopoliepositie van LVO Maastricht nadelig bij het zoeken naar toekomstbestendige oplossingen en zijn er mogelijkheden om, bij het feitelijk bestaan van een monopoliepositie, effectief (toe)zicht te houden op ontwikkelingen in het onderwijs in de stad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Mevr. J.M.C. Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf