Skip to main content

LVO Deelonderzoeken I en II

Datum van publicatie: 2019-01-15

In de zomer van 2018 ontstond grote beroering in het VMBO-onderwijs in Maastricht. Ook college en raad waren bezorgd over de situatie. De raad vroeg (op 9-7-2018) de Rekenkamer Maastricht haar te adviseren over 2 onderwerpen: de monopoliepositie van LVO-Maastricht en de kwestie dat raad en LVO Maastricht al enige tijd in een juridisch traject verwikkeld over de reikwijdte van de formele bevoegdheden van de raad. Uiteindelijk is tot een arbitragetraject besloten. Vaststaat dat de raad formeel een bevoegdheid heeft als het gaat om huisvesting van onderwijsvoorzieningen en waar het openbaar onderwijs betreft, zijn die bevoegdheden nog ruimer. Hoe kan de raad die bevoegdheden effectief uitoefenen, mede gezien de uitspraak inzake de arbitrage? Welke informatie moet de raad daarvoor op welk moment krijgen? Welke vraag c.q. opdracht zou de raad daarvoor bij het college moeten neerleggen? Ook is de rekenkamer gevraagd advies te geven over de positie van de raad m.b.t. onderwijs en m.n zorg voor kwetsbaardere leerlingen t.g.v. de overdracht van Jeugdzorgtaken naar de gemeente in 2015.

Centrale onderzoeksvraag

Zie deelonderzoeken

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf