Skip to main content

‘Maak minimaregelingen bekender’

Datum van publicatie: 2023-09-06

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden.

De mensen die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee. Wél hebben zij moeite met het aanvragen van die ondersteuning. Want hiervoor moeten de gebruikers veel informatie aanleveren.

In de vier gemeenten zijn de doelen van het minimabeleid onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch. Daardoor is het voor de ambtenaren, colleges van B&W en gemeenteraden moeilijk te sturen op de realisatie van de gestelde doelen. Ook worden de ervaringen van gebruikers van de minimaregelingen slechts incidenteel onderzocht.

De gebruikers van de minimaregelingen in Oegstgeest zijn tevreden over hun consulenten.

Maar de gebruikers in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg vinden dat hun consulenten niet klantgericht zijn en weinig maatwerk bieden. Ook zouden zij vaak onbereikbaar zijn voor gebruikers en hulpverleners.

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen.
Ook zou regelmatig onderzoek gedaan moeten worden naar de bekendheid en doeltreffendheid van de minimaregelingen en naar de ervaringen van de gebruikers ervan.

De colleges van B&W van de vier gemeenten kunnen zich in grote lijnen vinden in de onderzoeksresultaten.

Centrale onderzoeksvraag

• In hoeverre draagt het gemeentelijke minimabeleid en de uitvoering ervan in de periode 2018 tot 2022 bij aan de gemeentelijke doelstellingen van Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest?
• Welke mogelijkheden hebben gemeenteraden om hierop te sturen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie WVOLV
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Purpose