Skip to main content

Marketing van het toerisme. Drenthe, Fryslân en Groningen

Datum van publicatie: 2020-12-07

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de marketing van de provincie (de bevordering van het toerisme) op afstand gezet. Met de desbetreffende organisaties onderhouden zij verschillende subsidie- en verantwoordingsrelaties. Voor een effectieve uitvoering is het van belang dat de marketingorganisaties en regionale partijen, zoals gemeenten en toeristische ondernemers, intensief samenwerken. Deze samenwerking komt nog onvoldoende van de grond. Effecten van de marketing laten zich moeilijk in kaart brengen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de provinciale inspanningen op het gebied van marketing en promotie om het toerisme te bevorderen en heeft de provincie zicht op de effecten van deze inspanningen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Groningen, Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf