Skip to main content

Meer dan een goed idee: samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

Datum van publicatie: 07-04-2017

Burgerparticipatie brengt een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de (leef)wereld van de initiatiefnemers blijken maatwerk, improvisatie en samenwerken belangrijke eigenschappen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe tillen we gezamenlijk – bewoners, gemeenteraad, college, ambtenaren en RKC – de burgerparticipatie in Dordrecht naar een (nog) hoger niveau?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Sylvia Khadje
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Publieke Versnellers