Skip to main content

Melden klacht: geen bezwaar!

Datum van publicatie: 14-02-2017

Hoorn heeft geen inzicht in het totaal van alle meldingen, klachten en bezwaarschriften en de afhandeling ervan. De tijdigheid van de afhandeling kan beter. Informele afhandeling wordt niet vastgelegd.

Centrale onderzoeksvraag

Worden meldingen, klachten en bezwaarschriften door de gemeente Hoorn zorgvuldig afgehandeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies