Skip to main content

Meldingen Openbare Ruimte (Doe-Mee onderzoek)

Datum van publicatie: 2021-05-03

Het onderzoek moest inzicht verschaffen in het beleid en de organisatie van de gemeente Ooststellingwerf over de afhandeling van meldingen openbare ruimte. Vervolgens diende het onderzoek eveneens inzicht te geven in de resultaten van dit beleid en op welke wijze de raad geïnformeerd wordt over de resultaten. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van de andere deelnemende gemeenten.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Op welke wijze geeft de gemeente Ooststellingwerf en de overige gemeenten beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van meldingen openbare ruimte?
  2. Tot welke resultaten leidt dit beleid in termen van tijdigheid en klantgerichtheid van de afhandeling van meldingen?
  3. Op welke wijze wordt de raad van Ooststellingwerf en de overige gemeenten geïnformeerd over de resultaten rondom de afhandeling van meldingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Weststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBQL
Onderzoeksbureau 2
NVRR