Skip to main content

Meldingen Openbare Ruimte

Datum van publicatie: 2021-07-14

In het rapport gaat de Rekenkamer Molenlanden in op het beleid en de praktijk van uitvoering van meldingen openbare ruimte door burgers. De medewerkers van de gemeentelijke diensten stralen een grote dosis van dienstverlenende gedrevenheid uit. Zij geven aan er op gericht te zijn om elke dag te bouwen aan een betere gemeente Molenlanden.

De rekenkamer concludeert dat in de basis het systeem voor meldingen in de openbare ruimte op orde is. Dit laat onverlet dat er op het functionele vlak van het systeem op meerdere punten kansen liggen voor verdere professionalisering.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is:
Op welke wijze geven lagere overheden beleidsmatig en organisatorisch vorm aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte, tot welke resultaten leidt dit beleid en op welke wijze wordt hierover gerapporteerd aan de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Molenlanden
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jolanda Stam
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bureau PBLQ in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies