Skip to main content

Met de beste bedoelingen – onderzoek naar burgerpaticipatie in Lansingerland

Datum van publicatie: 2019-06-27

Al sinds 2010 is Lansingerland zeer ambitieus op het gebied van burgerparticipatie.
De gemeente maakt deze ambities echter vaak niet waar, zo concludeert de Rekenkamer Lansingerland in haar rapport ‘Met de beste bedoelingen’. Inwoners van Lansingerland zijn niet positiever dan inwoners van andere gemeenten over de invloed die ze hebben op beleid. De gemeente gebruikt specifieke burgerparticipatietrajecten, zoals het digitale burgerpanel, weliswaar voor haar plannen, maar voert ze niet altijd zorgvuldig uit. Zo koppelt de gemeente niet altijd terug naar de burger. De rekenkamer stelt dat de gemeente er goed aan doet wat meer realisme in haar participatiedoelstellingen te betrachten.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze zet de gemeente Lansingerland burgerparticipatie in en in hoeverre werkt dit door in beleid en uitvoering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Lansingerland
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf