Skip to main content

Met de bus naar de stad – openbaar busvervoer in perifere gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe

Datum van publicatie: 08-05-2017

De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit perifere gebieden is in de periode 2010-2015 verbeterd, dankzij de Opstapper. Er is fors gesneden in de dienstregelingen van reguliere streekbussen en belbussen in perifere gebieden.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen in de periode 2010–2015 zorg gedragen voor het basale regionale openbare busvervoer in perifeer gelegen gebieden, hoeveel heeft dit gekost
en welke lessen zijn er uit de verschillen tussen de drie provincies te trekken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri-Bezemer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf