Skip to main content

Met één blik op de toekomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel

Datum van publicatie: 04-05-2006

De Rekenkamer heeft in 2005 een onderzoek uitgevoerd naar het ouderenbeleid van de provincies Gelderland en Overijssel. Uit het onderzoek bleek dat gemeenten die het ouderenbeleid moeten uitvoeren zeer tevreden waren over de ondersteuning door de provincie Overijssel. Er kwam ook naar voren dat de provincie Overijssel zou moeten werken aan een visie waaruit duidelijker blijkt wat de provincie wil betekenen voor ouderen in de provincie.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft de provincie Overijssel de sturingsmogelijkheden gebruikt die ingezet kunnen worden om de doelstellingen ten aanzien van wonen,
zorg en welzijn voor ouderen te bereiken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf