Skip to main content

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

Datum van publicatie: 19-10-2016

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is. Dit leidde tot het onderzoeksrapport ’Werk aan de Winkel – (regionaal) economisch beleid gemeente ’s-Hertogenbosch’. De Rekenkamercommissie wil, drie jaar na dato, bezien hoe het regionaal economisch beleid van ’s-Hertogenbosch zich sindsdien heeft ontwikkeld.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft het regionaal-economisch beleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch zich sinds 2013 verder ontwikkeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch en Bureau BMC