Skip to main content

Met het oog op morgen. Verkenning van de rol van de provincie in het krimpbeleid

Datum van publicatie: 13-12-2011

In 2011 heeft de Rekenkamer een verkenning gedaan naar de demografische krimp in Gelderland en Overijssel.

Centraal staat de vraag wat de provincie kan betekenen in de ontwikkeling en uitvoering van krimpbeleid. We laten op basis van een stappenmodel zien waar de provincie in het krimpdebat staat en geven aandachtspunten mee voor toekomstig krimpbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de bestuurlijke rol van de provincie op het gebied van demografische krimp en welke aandachtspunten zijn te formuleren voor toekomstig krimpbeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf