Skip to main content

Met nevelen omhuld -Onderzoek naar re-integratiebeleid in Deventer-

Datum van publicatie: 04-03-2011

De rollen en taken van gemeenten m.b.t. re-integratie en bijstand zijn de afgelopen jaren veranderd. Re-integratie staat daarbij voor alle activiteiten die gericht zijn op weer aan het werk gaan. Als gevolg van wetswijzigingen is het aan de gemeenten zelf om de re-integratieinspanningen voor de eigen doelgroepen te definiëren en om een keuze te maken in de wijze van uitvoering. De gewijzigde rol van de gemeente maakt het wenselijk om de inspanningen op hun effectiviteit en
doelmatigheid te volgen. Dit kan bijdragen aan toekomstige keuzes over de inzet van reintegratieactiviteiten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het re-integratiebeleid van de gemeente Deventer (is de inzet van de
instrumenten in verhouding met resultaten) en waar liggen sturingsmogelijkheden voor de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)