Skip to main content

Meten is weten: informatievoorziening sociaal domein

Datum van publicatie: 19-01-2017

De rekenkamer gaat in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages aan de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre beschikt de Utrechtse gemeenteraad over de benodigde informatie om inhoudelijk en financieel te kunnen monitoren en sturen op de beoogde effecten van het beleid betreffende de decentralisaties in het sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf