Skip to main content

Minder overlast, meer overleg

Datum van publicatie: 2020-11-11

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit moment effectief te zijn.

Jongerenoverlast is een actueel thema dat om blijvende aandacht vraagt. Onderzocht is o.a. hoe de gemeente Soest jongerenoverlast aanpakt, hoe groot het probleem van jongerenoverlast is en wat de jongeren en degenen die overlast melden van de aanpak vinden.

De gemelde overlast is sinds 2017 afgenomen is en zich bevindt op een vergelijkbaar niveau met andere gemeenten. De samenwerking met partners als de politie en het jongerenwerk komt goed uit de verf. Onder meer doordat er meer capaciteit is bij zowel de gemeente, als de politie en het jongerenwerk om de overlast aan te pakken. Overlastmelders hebben vooral contact met de politie en vinden het lastig om zelf tot oplossingen met jongeren te komen. Jongeren hebben vooral behoefte aan plekken waar ze buurtbewoners niet storen en staan open voor gespreken met buurtbewoners.

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeente Soest om het gesprek tussen jongeren en overlastmelders te ondersteunen. Het gaat hierbij om het bieden van veiligheid, structuur, ondersteuning en feedback. Bij de meeste overlastsituaties zouden professionals automatisch in moeten zetten op het ondersteunen van het gesprek tussen jongeren en overlastmelders. Het advies is om dit gesprek ook sneller op gang te brengen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de maatregelen die de gemeente – samen met ketenpartners – neemt om jongerenoverlast terug te dringen doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
M. Dorigo
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A