Skip to main content

Minder overlast, meer overleg

Datum van publicatie: 18-11-2020

De jongerenoverlast is de afgelopen jaren in de gemeente Soest fors afgenomen. De aanpak van jongerenoverlast door de gemeente Soest en partners als de politie en het jongerenwerk blijkt op dit moment effectief te zijn.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de maatregelen die de gemeente – samen met ketenpartners – neemt om jongerenoverlast terug te dringen doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
H. Kuijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A