Skip to main content

Moeite met afstand, onderzoek naar verbonden partijen

Datum van publicatie: 07-01-2016

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre sturen het college en de raad op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)